Press Release
Tokyo, Japan, Apr 15, 2009
 
BRIDGESTONE SPORTS CONCLUDES GOLF SUPPLY USAGE CONTRACT
FOR 2009 WITH 370 PROFESSIONALS
Bridgestone Sports has concluded golf supply usage contract with 370 professionals. There are 235 male professionals for domestic tournaments including 17 seeded professionals and 5 overseas male professionals for US PGA Tour. And there are 127 female professionals for domestic ladies tournaments including 17 seeded professionals and 3 overseas female professionals for US LPGA Tour

2009 Male Professionals for Domestic Tournaments (seeded players: 17, total players: 235)
Seeded Male Professionals for JGTO Tournaments

As of April 13th, 2009
No. Name 2008 money ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Umbrella Wear
1 Katsumasa Miyamoto 16
2 Tomohiro Kondo 18
3 Yasuharu Imano 22      
4 Kaname Yokoo 24    
5 Kiyoshi Miyazato 32
6 Yusaku Miyazato 33  
7 Shigeki Maruyama 38
8 Tadahiro Takayama 46  
9 Yuta Ikeda 52
10 Shinichi Yokota 55            
11 Tetsuji Hiratsuka 56  
12 Ryuichi Oda 61  
13 Eddie Lee 64    
14 Nobuhiro Masuda 70          
15 Taigen Tsumagari 73  
16 Naomichi Ozaki L.T.S.    
17 Masahiro Kuramoto L.T.S.    
L.T.S.: Long Term Seed

Top Male Professionals for JGTO Challenge Tournaments/Pro-Test
As of April 13th, 2009
No. Name 2008 ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Glove Wear
1 Shigeru Nonaka 3 on ChallengeTournament  
2 Taichiro Kiyota 5 on ChallengeTournament  
3 Norihiko Furusyo 4 on QT  
4 Ryutaro Nagano 13 on QT
5 Katsufumi Okino 19 on QT  
6 Nobuyuki Okuwa 23 on QT    
7 Daisuke Kataoka 25 on QT  
8 Yoshinobu Tsukada 31 on QT            
9 Akinori Tani 32 on QT  
10 Masato Yamauchi 34 on QT  
11 Yuki Ishikawa 36 on QT  
12 Kosaku Makisaka 40 on QT              
13 Keisuke Kitta 45 on QT  
14 Kouki Idoki 46 on QT    

2009 Female Professionals for Domestic Ladies Tournaments (seeded players: 17, total payers: 127)
Female Seeded Professionals for Domestic Ladies Tournaments
As of March 2nd, 2009
No. Name 2008 money ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Umbrella Wear
1 Lee Ji Hee 2        
2 Jeon Mi Jeong 6      
3 Eun-A Lim 9              
4 Ayako Uehara 14  
5 Hiromi Mogi 18
6 Miki Saiki 20  
7 Maiko Wakabayashi 21              
8 Lee Ji Woo 22  
9 Chie Arimura 23  
10 Saiki Fujita 29              
11 Yuko Saitoh 34  
12 Yasuko Satoh 38            
13 Julie Lu 41  
14 Yui Kawahara 43            
15 Hiromi Takesue 48    
16 Yuki Ichinose 49  
17 Michie Ohba 52              

Female Professionals for domestic Ladies Tournaments on 2008 Pro-Test
As of March 2nd, 2009
No. Name 2008 pro-test ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Umbrella Wear
18 Tomomi Hirose 4  
19 Mika Takushima 5
20 Tamie Durdin 6  
21 Ikuyo Shiotani 8            
22 Yuriko Ohtsuka 12      
23 Nobuko Kizawa 13      
24 Yuko Shinsakaue 19      
25 Na-Ri Lee 20  
26 Megumi Shimokawa 28          
27 Yuko Fukuda 30    
28 Itsumi Okada 33    
29 Hanae Chikamoto 36              
30 Zhang Na 50  

2009 Bridgestone Male and Female Professionals for US Tournaments
Seeded Male Professionals for US PGA Tour
As of April 13th, 2009
No. Name 2008 PGA Ranking Ball Club Cap Bag Glove
1 Brandt Snedeker 59
2 Charles Howell III 69
3 Matt Kuchar 70
4 Fred Couples 109
5 Will Mackenzie 114  

Male Professionals for US Champions Tour
As of April 13th, 2009
No. Name 2008 Champion Tour Ranking Ball Cap Bag Shoes Glove Umbrella
1 Nick Price 12      
2 Naomichi Ozaki 31
N. Ozaki: Listed as a seeded professional for JGTO Tournaments also

Female Professionals for US LPGA Tour
As of March 2nd, 2008
No. Name 2008 LPGA ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Glove Wear
1 Paula Creamer 2              
2 AiMIyazato 46
3 Mika Miyazato 12 on QT

BACK
Copyright