Press Release
Tokyo, Japan, Apr 16, 2008
 
BRIDGESTONE SPORTS CONCLUDES GOLF SUPPLY USAGE CONTRACT
FOR 2008 WITH 350 PROFESSIONALS
Bridgestone Sports has concluded golf supply usage contract with 350 professionals. There are 213 male professionals for domestic tournaments including 12 seeded professionals and 10 overseas male professionals for US PGA Tour. And there are 126 female professionals for domestic ladies tournaments including 17 seeded professionals and one overseas female professional for US LPGA Tour.

2008 Male Professionals for Domestic Tournaments (seeded players: 12, total players: 213)
Seeded Professionals for Domestic Tournaments:

As of April 11, 2008
No. Name 2007 money ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Wear
1 Tomohiro Kondo 5
2 Katsumasa Miyamoto 7
3 Tetsuji Hiratsuka 12  
4 Yusaku Miyazato 14  
5 Kaname Yokoo 23    
6 Kiyoshi Miyazato 28
7 Tadahiro Takayama 44
8 Ryuichi Oda 53        
9 Nobuhiro Masuda 69  
10 Masahiro Kuramoto L.T.S.    
11 Naomichi Ozaki L.T.S.    
12 Shigeki Maruyama L.T.S.
L.T.S.: Long Term Seed

Male Professionals for Domestic Tournaments on 2007 Pro-Test:
As of April 11, 2008
No. Name 2007 QT ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Wear
1 Naomi Ohta 3 on ChallengeTournament
2 Taichiro Kiyota 2
3 Cho Min Gyu 6  
4 Benjamin Burge 9  
5 Takuya Saito 13    
6 Junpei Takayama 19            
7 Taigen Tsumagari 24  
8 Toyokazu Hioki 27    
9 Katsuya Nakagawa 31          
10 Takashi Iwamoto 32    
11 Kosei Maeda 44    
12 Riki Ikeda 50  

2008 Female Professionals for Domestic Ladies Tournaments (seeded players: 17, total payers: 126)
Female Seeded Professionals for Domestic Ladies Tournaments:
As of February 29, 2008
No. Name 2007 money ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Wear
1 Jeon Mi Jeong 3      
2 Zhang Na 5  
3 Miki Saiki 9  
4 Chie Arimura 13  
5 Hiromi Mogi 15
6 Yui Kawahara 18            
7 Ayako Uehara 25            
8 Saiki Fujita 26            
9 Nobuko Kizawa 27      
10 Wei Yun Jye 29            
11 Kim So Hee 30            
12 Bae Jae Hee 35            
13 Tamie Durdin 37  
14 Lee Ji Hee 38            
15 Yuko Saitoh 43  
16 Lee Ji Woo 47  
17 Yasuko Satoh 48            

Female Professionals for domestic Ladies Tournaments on 2007 Pro-Test:
As of February 29, 2008
No. Name 2007 pro-test ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Wear
18 Julie Lu 5  
19 Michie Ohba 8            
20 Sachie Kikuchi 13            
21 Lee Eun Hye 15      
22 Emiko Tsuji 16            
23 Megumi Kisanuki 21  
24 Yu Pei Lin 23            
25 Maiko Wakabayashi 28            
26 Itsumi Okada 33    
27 Yuki Ichinose 34  
28 Mineko Nasu 35      
29 Lu Ya Huei 38            
30 Kayo Yamada 40    
31 Rie Murata 42            
32 Ikuyo Shiotani 43          
33 Hiromi Takesue 48  

Male Professionals for US PGA Tour and Others:
As of April 11, 2008
No. Name 2007 PGA Ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Wear
1 Brandt Snedeker 17      
2 Charles Howell III 18 ○(Irons)   (Logo)
3 Stuart Appleby 45    
4 Will Mackenzie 85 ○(Irons)    
5 Shigeki Maruyama 105
6 Matt Kuchar 115    
7 Kevin Stadler 124     (Logo)
8 Billy Andrade 150          
9 Paul Claxton 10 on Nationwide Tour ○(Irons)    
10 Fred Couples 110 on 2006 PGA      
11 Naomichi Ozaki 10 on Champions Tour    
12 Nick Price 40 on Champions Tour        
13 Masahiro Kuramoto 48 on Champions Tour    

Female Professionals for US LPGA Tour:
As of February 29, 2008
No. Name 2007 LPGA ranking Ball Club Cap Bag Shoes Glove Wear
1 Paula Creamer 3            
2 AiMIyazato 17

BACK
Copyright