Press Release
Tokyo, Japan, March 24, 2006
2006 Bridgestone Sports concludes golf supply usage contract with 311 players
~ 21 domestic seeded female players and 14 domestic seeded male players ~
Bridgestone Sports has concluded golf supply usage contract with 311 players consisting of 189 domestic male players, 112 domestic female players and 10 overseas players.
Among the total, 14 domestic male players, 21 domestic female players, 4 overseas male players and one overseas female player are seeded players.
Foreign contract players include Stuart Appleby, three consecutive winner of opening games, Nick Price and overwhelmingly popular Fred Couples in the U.S.
On US LPGA tour, Paula Creamer joins to our team mate with Ai Miyazato and Shinobu Moromizato.

2006 domestic male professionals (seeded players: 14, total players: 189)
As of March 15, 2006
No. Name 2005 money ranking Ball Club Wear Bag Shoes Glove Umbrella Cap
1 Tadahiro Takayama 8
2 Toshimitsu Izawa 11
3 Hiroyuki Fujita 16              
4 Kaname Yokoo 17
5 Naomichi Ozaki 18  
6 Tetsuji Hiratsuka 24  
Kiyoshi Miyazato 27
8 Ryuichi Oda 28            
9 Katsumasa Miyamoto 32
10 Tomohiro Kondo 33
11 Hideto Tanihara 42
12 Yusaku Miyazato 43
13 Nobuhiro Masuda 59  
14 Katsuyoshi Tomori 68
15 Tsuyoshi Yoneyama

Long-term seed

             
16 Taichiro Kiyota Challenge Tour 2

2006 domestic female professionals (seeded players: 21, total payers: 112)
As of March 15, 2006
No. Name 2005 money ranking Ball Club Wear Bag Shoes Glove Umbrella Cap
1 Ai MIyazato 2
2 Midori Yoneyama 7              
3 Hiromi Mogi 14
4 Eun-Hye Lee 17              
5 Yun-Jye Wei 21              
6 Michie Ohba 22              
7 Mitsuko Kawasaki 24              
8 JulieLu 26  
9 Tamie Durdin 28  
10 Yuko Saitoh 30  
11 Orie Fujino 31              
12 Ok-Hee Ku 36              
13 Yun-Joo Jeong 37  
14 Ya-HueiLu 38              
15 Nobuko Kizawa 39      
16 Yuriko Ohtsuka 40        
17 Mineko Nasu 42      
18 Kuniko Maeda 44      
19 Yui Kawahara 47              
20 Shinobu Moromizato 49              
21 Atomi Shiota 51              

USPGA Tour
As of March 15, 2006
No. Name 2005 money ranking Ball Club Wear Bag Shoes Glove Umbrella Cap
1 Stuart Appleby 23    
2 Shigeki Maruyama 32
3 Fred Couples 38          
4 Nick Price 125          

Champions Tour
As of March 15, 2006
No. Name 2005 money ranking Ball Club Wear Bag Shoes Glove Umbrella Cap
1 Hajime Meshiai 50
2 Masahiro Kuramoto QT-1    
3 Naomichi Ozaki QT-3  
BACK
Copyright